Aşırı Terleme Nedenleri

İkincil yada secondary hiperhidroz ilaç kullanımı yada bir hastalık sonrası ortaya çıkan aşırı terlemedir. İkincil hiperhidroz tahminlere göre aşırı terleme sorunu yaşayan kişilerin yaklaşık % 10 nunda görülüyor. Tedavisi için altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir yada ilaç kullanıldıysa ilacın yan etkilerinin ortadan kaldırılması gerekir. Ayrıca aşırı terleme nedenleri arasında yaralanmalarda vardır. Geçmişte yaşanılan kazalar sinir sistemine zarar verdiyse zamanla aşırı terlemeye neden olabilir. Ayrıca ana neden ortadan kaldırılana kadar hasta iyontoforez , ilaç , antiprespirant yada botoks tedavisi ile rahatlatılabilir.

Aşırı terleme nedenleri arasında yaralanmalarda vardır. Geçmişte yaşanılan kazalar sinir sistemine zarar verdiyse zamanla aşırı terlemeye neden olabilir.

İkincil hiperhidroz un en belirgin özellikleri

 • Gece yatarken terlemek
 • 25 yaşından sonra başlayan aşırı terleme
 • Özellikle bir ilacı kullandıktan sonra yada hastalıktan sonra başlayan terleme

Primer ve seconder hiperhidroz un ayrımını yapmak önemlidir. Primer hiperhidroz tedavisinde amaç terlemeyi azaltmaktır. İkincil hiperhidroz da amaç altta yatan nedeni bulmaktır. İkincil hiperhidroz un iki tipi vardır.

 • Lokal ikincil hiperhidroz – ilaç kullanımı yada hastalık sonucunda vücudun belirli bölgelerinde oluşur. oldukça nadirdir.
 • Genel ikincil hiperhidroz – tüm vücudu etkiler ikincil hiperhidroz un en sık rastlanılan tipidir.

Sekonder hiperhidroz açısından hastaların değerlendirilmesi

Sekonder hiperhidrozun altında yatan hastalığı belirlemek için yapılması gereken testler ve muayeneler.

Laboratuvar testleri Hastalık
Serum elektrolit,BUN,Cre Renal hastalık
Kan şekeri Diyabetes mellitus
Tiroid fonksiyon testleri Hipertiroidizm
PPD Tüberküloz
Akciğer grafisi Tüberküloz, neoplazi
Tam kan sayımı Enfeksiyon
Sedimantasyon hızı Enfeksiyon,neoplazi, inflamatuar hst.
Antinükleer antikorlar Otoimmün kollajen doku hastalığı
Üriner katekolaminler Feokromasitoma

[1]

Aşırı terleme nedenleri hastalıklar

İkincil hiperhidroz başka bir hastalığın yada ilacın yan etkisi olarak görülür. Ayrıca geçirilen kaza sonrası aşırı terleme sorunu olabilir. Listedeki hastalıklar en çok aşırı terleme nedenleri olan hastalıklardır. Ancak bu hastalıkları geçiren kişilerin sadece küçük bir kısmında ikincil terlemeye nenden olur.

 • Aşırı aktif sempatik sinirler
 • Şeker hastalığı
 • Gut
 • Donma
 • Enfeksiyonlar
 • Civa zehirlenmesi
 • Kafa travması
 • Hyperpituitarism
 • Menopoz
 • Gebelik
 • Hodgkin hastalığı
 • Sosyal anksiyete bozukluğu
 • Şişmanlık
 • Hipertiroidi ve Graves hastalığı
 • Tümör
 • Hipoglisemi
 • Hiperhidroz semptomları olan bir aile üyesinin olması
 • Monosodyum glutamat (MSG)
 • Aşırı alkol tüketimi

Listedeki hastalıklar en çok aşırı terleme nedenleri olanlardır. Bunların dışında nadir görülen bazı hastalıklar uluslararası hyperhidroz topluluğunun ikincil hiperhidroz a neden olan hastalıklar listesinde bulunabilir. Liste için tıklayınız.

Aşırı terlemeye neden olan ilaçlar

Direkt etkili kolinomimetik ajanlar

• Asetilkolin

• Anti-kserostomi ilaçlar

-Sevimelin

-Pilokarpin

• Metakolin

Kolinesteraz inhibitörleri

• Anti-Alzheimer ilaçlar

-Donezepil

-Galantamin

-Rivastigmin

-Takrin

• Antikolinerjik antidotlar

-Fizostigmin

• Antimyastenikler

-Ambenonyum

-Edrofonyum(tanı için)

-Neostigmin

-Pridostigmin

Adrenomimetik ajanlar

• Dopamin

• Epinefrin

• İsoproterenol

• Norepinefrin

• Fenilpropanolamin

Antidiyabetik ajanlar

• insülin

• Sulfonilüreler

SSS stimülanlar

• Amfetaminler

• Kafein

• Teofilin

Antidepresanlar

• MAOI (İzokarboksazid, fenelzin, selejilin, tranilsipromin)

• SSRI (Duloksetin, paroksetin, fluoksetin, sertralin)

• Trisiklikler ( Amitriptilin, desipramin, doksepin, imipramin, maprotilin,nortriptilin)

• Diğer( Buspiron, trazodon)

Antipsikotikler

• Fenotiazinler( Klorpromazin,flufenazin,perfenazin)

• Diğer tipik antipsikotikler( Haloperidol,loksapin, molindon)

Antipiretikler

• Asetilsalisilik asit

• NSAİİ

Opioidler

• Fentanil

• Meperidin

• Methadon

Diğer ilaçlar

• Atomoksetin

• Dekstrometorfan

• ipekak

• Pentoksifilin

• Sibutramin

• Sumatriptan

• Tramadol

• Yohimbin 

[2]

Çeşitli hastalıların tedavisi için kullanılan ilaçların bazıları yan etki olarak aşırı terlemeye neden olabilirler. Listede belirtilen ilaçlar dışında uluslararası hiperhidroz topluluğunun Aşırı terlemeye yol açan ilaçlar listesinde bulabilirsiniz. Listedeki ilaçları yada muadillerini kontrol edebilirsiniz. Liste için lütfen tıklayınız.

Aşırı terleme nedenleri
Aşırı terleme nedenleri

Related Posts

Add Comment